Jansberg

Struinen over de Jansberg

De Jansberg was ooit onderdeel van het Ketelwald dat zich in de Middeleeuwen uitstrekte van Nijmegen tot aan Kleef. Op de eigenlijke Sint Jansberg is sprake van een voormalig landgoedbos. Het is een reliëfrijk bosgebied op de stuwwal. De belangrijkste natuurwaarden vormen de. bronbossen en de rijkdom aan oud-bossoorten. De bodem van de stuwwal bestaat vooral uit grofzandige gestuwde preclaciale zanden, ten dele afgedekt met dekzand of lössleem.

Het reliëf is zeer uitgesproken, met een fraaie steilrand langs het Maasdal en smalle, ravijnachtige zijdalen. 

Dit alles resulteert in grote verschillen in voedselrijkdom en waterhuishouding binnen korte afstand. Binnen het Sint Jansberg complex ligt een drietal brongebieden: het dal van de Molenbeek, de Helkuil en het dal van de Drie meertjes. Deze “meertjes” zijn feitelijk gestuwde bronvijvers, die in het verleden dienden om de watertoevoer voor de watermolens te garanderen. Ook in het dal van de Molenbeek is een dergelijke kunstmatuige bosvijver aanwezig.

Dankzij deze kunstmatige beek kon de watermolen bij de Plasmolen ook gebruik maken van het kwelwater uit de Helkuil. Aan de voet van de stuwwal bevindt zich een kwelzone met broekbos, die echter sterk verdroogd is door de zandwinning bij Plasmolen. Wij bezoeken de droogdalen, brongebieden, het kwelmoeras de Geuldert en de bronbeken. Struin mee met de KNNV.

Het is een prachtige ervaring om met elkaar op excursie te gaan. Vele ogen en oren zien en horen veel meer dan alleen op excursie te gaan, ook worden ervaringen met het gebied aan elkaar verteld.

De natuurverenging KNNV afdeling Nijmegen e.o. organiseert 24 september 2022 van 10:00 tot 14:00 uur een excursie over de Jansberg, Kloosterberg en Maartensberg. De excursie vindt plaats in het kader van de week van de veldbiologie. Belangstellenden worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De vertrekplaats is P-plaats kruising Rijksweg N271 / Witteweg te Plasmolen. Informatie bij Jan Nillesen 0485 – 574 780.

Evenement tijdlijn