SumMmertime zoekt aanstormend talent

Dinsdag 07 april 2020
Ondanks dat het openbare leven als gevolg van het Coronavirus nagenoeg plat ligt, werkt het SumMmertime bestuur gestaag aan de voorbereiding van SumMmertime 2020 in hartje Gennep. Onduidelijk is of het Niersstadje vanaf zaterdag 20 juni weer kan en mag genieten van tien zaterdagen muziek, kunst en cultuur of eventueel een afgeslankt programma in augustus. Het SumMmertime bestuur heeft in ieder geval de programmering nagenoeg rond mocht van overheidswege de 'intelligente lockdown' worden opgeheven dan wel worden versoepeld

Het programma bevat veel elementen uit eerdere SumMmertimeprogramma ‘s zoals een Kunstfestival, een Smartlappenkorendag, een Duitse dag en het befaamde 'Blues in Nierstown'. Een andere 'oude bekende' is de GESP-dag die als afsluiter van tien weken SumMmertime op 22 augustus staat gepland. Nieuw is een soort 'open podiumdag' waar lokale bands of artiesten zich kunnen presenteren. Deze noviteit staat geprogrammeerd op zaterdagmiddag 27 juni. Aanstormend talent dat op dit podium een visitekaartje af wil geven, wordt van harte uitgenodigd zich te melden bij Marian Leideritz, door een email te sturen naar m.leideritz@planet.nl