KERAMIEK,‌ ‌KUNST‌ ‌OM‌ ‌TE‌ ‌PRONKEN‌ ‌

Dinsdag 23 juni 2020
Museum‌ ‌Het‌ ‌Petershuis‌ ‌zet‌ ‌eigen‌ ‌collectie‌ ‌in‌ ‌de‌ ‌schijnwerpers‌ ‌
 ‌
‌‌In‌ ‌Gennep‌ ‌en‌ ‌de‌ ‌regio‌ ‌Noord-Limburg‌ ‌hebben‌ ‌altijd‌ ‌veel‌ ‌pottenbakkers‌ ‌
gewoond‌ ‌en‌ ‌gewerkt.‌ ‌De‌ ‌ligging‌ ‌aan‌ ‌twee‌ ‌rivieren‌ ‌garandeerde‌ ‌deze‌ ‌ambachtslieden‌ ‌
voldoende‌ ‌aanvoer‌ ‌van‌ ‌goede‌ ‌klei‌ ‌en‌ ‌bood‌ ‌hen‌ ‌de‌ ‌mogelijkheid‌ ‌hun‌ ‌producten‌ ‌te‌ ‌
transporteren‌ ‌naar‌ ‌ver‌ ‌afgelegen‌ ‌afzetmarkten.‌ ‌ Bij‌ ‌archeologisch‌ ‌onderzoek‌ ‌in‌ ‌de‌ ‌oude‌ ‌
binnenstad‌ ‌van‌ ‌Gennep‌ ‌zijn‌ ‌enkele‌ ‌pottenbakkersovens‌ ‌blootgelegd,‌ ‌recentelijk‌ ‌nog‌ ‌in‌ ‌
de‌ ‌Zandstraat‌ ‌nabij‌ ‌de‌ ‌locatie‌ ‌van‌ ‌de‌ ‌voormalige‌ ‌Zandpoort.‌ ‌Bekend‌ ‌is‌ ‌dat‌ ‌op‌ ‌meerdere‌ ‌
plaatsen‌ ‌pottenbakkersfamilies‌ ‌hebben‌ ‌gewoond;‌ ‌omstreeks‌ ‌1805‌ ‌waren‌ ‌het‌ ‌er‌ ‌zelfs‌ ‌
vijftien.‌ ‌
 ‌
Geen‌ ‌wonder‌ ‌dat‌ ‌de‌ ‌collectie‌ ‌van Museum‌ ‌Het‌ ‌Petershuis‌ ‌onder‌ ‌meer‌ ‌een‌ ‌interessante‌ ‌
verzameling‌ ‌historisch‌ ‌aardewerk‌ ‌omvat,‌ ‌met‌ ‌stukken‌ ‌die‌ ‌gevonden‌ ‌zijn‌ ‌tijdens‌ ‌
archeologisch‌ ‌onderzoek.‌ ‌Maar‌ ‌het‌ ‌museum‌ ‌herbergt‌ ‌ook‌ ‌een‌ ‌prachtige‌ ‌verzameling‌ ‌
hedendaags‌ ‌keramiek.‌ ‌Het‌ ‌belangrijkste‌ ‌deel‌ ‌hiervan‌ ‌is‌ ‌een‌ ‌in‌ ‌bruikleen‌ ‌verkregen‌ ‌collectie‌ ‌
die‌ ‌in‌ ‌2002‌ ‌is‌ ‌aangekocht‌ ‌door‌ ‌de‌ ‌gemeente‌ ‌Gennep‌ ‌in‌ ‌samenwerking‌ ‌met‌ ‌het‌ ‌
Noord-Limburgs‌ ‌Pottenbakkers‌ ‌Collectief,‌ ‌tijdens‌ ‌de‌ ‌jaarlijkse‌ ‌internationale‌ ‌
pottenbakkersmanifestatie ‌Keramisto. ‌De‌ ‌tot‌ ‌deze‌ ‌verzameling‌ ‌behorende‌ ‌objecten‌ ‌zijn‌ ‌
stuk‌ ‌voor‌ ‌stuk‌ ‌van‌ ‌zeer‌ ‌hoog‌ ‌niveau.‌ ‌
 ‌
Normaliter‌ ‌is‌ ‌de‌ ‌gewelvenkelder‌ ‌van‌ ‌het‌ ‌museum‌ ‌het‌ ‌decor‌ ‌waarin‌ ‌Museum‌ ‌Het‌ ‌Petershuis‌ ‌
het‌ ‌grootste‌ ‌deel‌ ‌van‌ ‌de‌ ‌collectie‌ ‌toont‌ ‌en‌ ‌waar‌ ‌ook‌ ‌uitleg‌ ‌wordt‌ ‌gegeven‌ ‌over‌ ‌de‌ ‌
geschiedenis‌ ‌van‌ ‌de‌ ‌potjesindustrie‌ ‌in‌ ‌Milsbeek‌ ‌en‌ ‌de‌ ‌omslag‌ ‌van‌ ‌gebruiks-‌ ‌naar‌ ‌
sieraardewerk.‌ ‌In‌ ‌verband‌ ‌met‌ ‌de‌ ‌maatregelen‌ ‌wegens‌ ‌het‌ ‌coronavirus‌ ‌is‌ ‌de‌ ‌kelder‌ ‌tijdelijk‌ ‌
niet‌ ‌toegankelijk.‌ ‌Voor‌ ‌het‌ ‌museum‌ ‌is‌ ‌dat‌ ‌een‌ ‌goede‌ ‌reden‌ ‌om‌ ‌de‌ ‌geschiedenis‌ ‌van‌ ‌Gennep‌ ‌
als‌ ‌keramisch‌ ‌centrum‌ ‌in‌ ‌Noord-Limburg‌ ‌in‌ ‌een‌ ‌thematentoonstelling‌ ‌voor‌ ‌het‌ ‌voetlicht‌ ‌
brengen.‌ ‌
 ‌
Bij‌ ‌wijze‌ ‌van‌ ‌hommage‌ ‌aan‌ ‌de‌ ‌voorgangers‌ ‌van‌ ‌de‌ ‌huidige‌ ‌generatie‌ ‌keramisten‌ ‌in‌ ‌onze‌ ‌
regio,‌ ‌ hebben‌ ‌–‌ ‌speciaal‌ ‌voor‌ ‌deze‌ ‌expositie‌ ‌–‌ ‌ familieleden‌ ‌van‌ ‌zeven‌ ‌inmiddels‌ ‌overleden‌ ‌
(keramische)‌ ‌Noord-Limburgse‌ ‌kunstenaars‌ ‌ een‌ ‌werkstuk‌ ‌in‌ ‌bruikleen‌ ‌gegeven‌ ‌dat‌ ‌
kenmerkend‌ ‌is‌ ‌voor‌ ‌hun‌ ‌oeuvre.‌ ‌(Peter‌ ‌Roovers‌ ‌*1902-†1993;‌ ‌Wim‌ ‌Jansen‌ ‌*1911-†1996;‌ ‌Riet‌ ‌
Elias‌ ‌*1919‌ ‌–‌ ‌†2010;‌ ‌Henk‌ ‌Jacobs‌ ‌*1923-†2013;‌ ‌Felix‌ ‌Terwindt‌ ‌*1932-†2002;‌ ‌Wim‌ ‌Bartels‌ ‌
*1949-†2008;‌ ‌Thomas‌ ‌König‌ ‌*1966-†2014.‌ ‌
 ‌
De‌ ‌expositie‌ ‌‘KERAMIEK,‌ ‌KUNST‌ ‌OM‌ ‌TE‌ ‌PRONKEN’‌ ‌‌is‌ ‌van‌ ‌zaterdag‌ ‌27‌ ‌juni‌ ‌t.e.m.‌ ‌zondag‌ ‌23‌ ‌
augustus‌ ‌2020‌ ‌te‌ ‌zien‌ ‌in‌ ‌Museum‌ ‌Het‌ ‌Petershuis,‌ ‌Niersstraat‌ ‌2‌ ‌in‌ ‌Gennep.‌ ‌Openingstijden:‌ ‌
van‌ ‌woensdag‌ ‌tot‌ ‌en‌ ‌met‌ ‌zondag‌ ‌tussen‌ ‌13.30‌ ‌tot‌ ‌17:00‌ ‌uur.‌ ‌De‌ ‌toegang‌ ‌is‌ ‌vrij;‌ ‌er‌ ‌wordt‌ ‌een‌ ‌
donatie‌ ‌gevraagd‌ ‌waarvan‌ ‌u‌ ‌zelf‌ ‌de‌ ‌hoogte‌ ‌bepaalt.‌ ‌Meer‌ ‌informatie‌ ‌is‌ ‌te‌ ‌vinden‌ ‌op‌ ‌
www.museumhetpetershuis.nl‌.‌ ‌
 ‌
 ‌