Lezing: Martin Luther en de Reformatie

Dinsdag 31 oktober 2017
In het kader van 500 jaar Reformatie en 400 jaar Stadhuis Gennep houdt Paul van Peteghem woensdag 8 november een lezing over Martin Luther en de Reformatie. Deze lezing start om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis aan de Markt. Inloop vanaf 19.30 uur. Rond 21.00 uur is een korte pauze waarbij de bezoekers een kop koffie/thee aangeboden krijgen. Om 22.00 uur is de afsluiting.
 
Aan de hand van een twintigtal beelden schetst Van Peteghem een overzicht van het leven van Martin Luther, zijn leer, zijn tegenstanders in Kerk en Staat en de manier, waarop hij de hervorming van de zeden organiseerde. Eerst in het Duitse Saksen, dan in het Heilige Roomse Rijk en verder in de wereld. In het tweede deel gaat hij dieper in op het kernpunt van de ontdekking van Martin Luther: de leer van de rechtvaardiging. Hoe is de wetenschapper en theoloog tot dit inzicht gekomen en hoe heeft de Rooms Katholieke Kerk in het Concilie van Trente een standpunt ingenomen tegen deze leer? Hoe evolueerde de relatie van katholieken en protestanten tot het tweede Vaticanum en kwam op 31 oktober 1999 in Augsburg de "Gemeinsame Erklaerung zur Rechtfertigungslehre" tot stand? 
 
Paul van Peteghem is in 1946 in Gent geboren en is klassiek filoloog (1968), doctor in de geschiedenis (1980) en doctor in de Rechtsgeleerdheid (2015). Hij publiceerde over tal van aspecten van de 16de eeuw en heeft voor zijn onderzoek naar dr. Martin Luther de belangrijkste steden en plaatsen in zijn geboortestreek bezocht. Tevens heeft hij in Rome kennis genomen van tot dusver niet gebruikte informatie voor de Nederlandse geschiedenis. In verband met het beperkte aantal beschikbare plaatsen is reserveren noodzakelijk via m.leideritz@planet.nl